Michiel de Boer, audio post productie, sound design en mixage. Ook geluidsopnames op locatie, ofwel setguid. Daarnaast is hier een variëteit aan vrij werk te zien (de oorsprong van deze website, sinds 2001).

 

Home > Welkom bij Studio Uitzicht!

Mijn beroep is geluid, het leukste van alles wat ik gedaan heb in mijn leven. Maar ik heb gekozen om op mijn website toch ook andere projecten te tonen. Dit was ook het oorspronkelijke doel van 'the mdbsite', die al sinds 2001 bestaat.

Na als webdesigner en microstock-fotograaf actief te zijn geweest, ben ik in 2006 voor het beroep 'geluid' naar de Filmacademie gestapt. Nadat mijn studie was afgerond bleek ik er ook nog mijn brood mee te kunnen verdienen. Een win-win situatie dus...

Het liefst doe ik voor een project zowel locatie als post. Ik houd van afwisseling en kan me dus gelukkig prijzen dat ik ook voor beide disciplines gevraagd word. Ik heb mijn studio aan huis, en maak locatie opnames ook uitsluitend met eigen apparatuur. Een enkele keer neem ik ook muziek op.

Geen geluidsstudio zonder muziekinstrumenten natuurlijk... Ook een doodstille airco is een must.

Audio Mixage

Mijn interesse voor geluid was er al sinds de kinderjaren. Ik heb meer dan 100 casettebandjes volgekletst en probeerde toen al om geluidseffecten te maken. Later begon ik serieus met muziek, via de computer. Toch koos ik na een grafische opleiding voor 'Multimedia vormgeving'. Hier werkte je ook multidisciplineel met geluid en beeld; het was de tijd van de CD-roms. Toch beviel het werk daarna als webdesigner niet. Ik was steeds vaker met geluid bezig. En bij making-of's van films had ik voornamelijk interesse in het geluid. Toen viel het kwartje: Geluid is ook een beroep! Op de filmacademie was de ervaring die ik al had goed zichtbaar en hoorbaar...

Ik draag vaak een geluidsrecordertje bij me om onverwachte bijzondere geluiden en atmosferen vast te leggen. Soms ga ik er ook op uit met echte apparatuur om een geluid optimaal vast te leggen. Daarnaast neem ik op filmlocaties natuurlijk ook vaak losse geluiden op als ik de kans heb. Mijn eigen geluidsbieb bevat inmiddels meer dan 7.000 unieke opnames, en dan tel ik 'geluiden voor muziek' nog niet eens mee.

Ik heb geen grote mixerunit in de studio, omdat het gevolg daarvan is dat je continu aan de zijkant van daarvan aan het werken bent, en dus steeds niet in het midden zit (de 'hot spot').

Om een betere controle over het laag en de akoestiek te hebben, heb ik mijn eigen DSP unit bedacht middels een micro PC met daarop automatisch opstartende software. Het resultaat is een bijna perfect vlakke frequentie curve van alle 6 speakers (want: 5.1 surround) die begint bij 18Hz (lager dan we kunnen horen).

Uitzicht vanuit de studio, de bovenste etage van mijn huis (plat dak)...

Studio Uitzicht

Audio spulletjes..

Geluidsopname

Houten diffusers van 30cm diep. Effectief, en het ziet er stiekem ook leuk uit...
Op de ramen zit ND-filter, zodat het licht van buiten niet te fel is, zonder verlies van het uitzicht.

Studio Diffuser

Home > Welcome to Studio 'View' !

My profession is sound, the most fun thing I've done in my life. But I choose to show other projects as well. This was also the original intention of 'the mdbsite', which exists since 2001.

After beïng a webdesigner and a microstock photographer I choose for the profession 'sound' by going to the Dutch film school in 2006. After the study was finished, it turned out I could actually make money with it. So it's a win-win situation...

Preferably I do the complete audio process for a project. I like variety so I can praise myself lucky that I get asked for set and post. I have my studio at my house, and do location work exclusively with my own equipment. Occasionally I also record music.

No sound studio is complete without instruments, of course... Also a dead silent airco is a must.

Audio Mixage

Since my childhood I've always been interested in sound. I've blathered full over 100 cassettes and then already I tried to make sound effects. Later I started seriously with music, via the computer. Yet I choose for 'multimedia design' after finishing a graphic design education. Here too you worked with sound and visuals, it was the time of CD-Roms. That quickly shifted to webdesign. But I did not like the work as a webdesigner. I was playing with sound more and more. And watching movie making-of's, I was mainly interested in the sound. Then I realized: Sound is also a profession! At the film school, the experience I already had was clearly visible.

I often have a portable audio recorder with me to record unexpected and interesting sounds and ambiances. Sometimes I also specifically go somewhere to record sound with real equipment. And of course when shooting on location I also record separate sounds when I get the chance. My personal sound library contains over 7.000 unique recordings, not even including 'sounds for music'.

I do not have a large mixing console in the studio. The result of such a unit is that you are constantly editing off-center, away from the hotspot and compromising ergonomics.

I developed my own 'DSP unit' by using a passively cooled micro PC with automatically starting software, that corrects the room characteristics. The result is a near-perfect flat frequency curve over the whole spectrum from all 6 speakers, starting at 18Hz (lower than we can hear).

View from the studio, the top floor of my house (with a flat roof).

Studio Uitzicht

Audio things..

Geluidsopname

Wooden diffusers with a depth of 30cm. Effective, and looks nice too...
On the windows is placed ND-filter to dim the daylight, while keeping the view.

Studio Diffuser